Velkommen til min hjemmeside ajunge.dk

Jeg tilbyder forskellige arbejdsopgaver inden for

bogføring, sekretæropgaver og korrekturlæsning.

Se nærmere nedenfor.
Jeg håber at høre fra dig

 

Bogføring

 • Finansbogholderi
 • Afstemning af bankkonti, likvide beholdninger m.m.
 • Lønindberetning
 • Moms
 • Kontakt til offentlige myndigheder
 • Ejendomsadministration i mindre udlejningsvirksomheder

Jeg arbejder enten ude i din virksomhed eller du kan vælge at sende mig dine bilag inkl. bankudtog, gerne pr. mail. Evt. afhentning eller aflevering af bilag aftales individuelt.

Der ydes ikke udarbejdelse af årsrapporter, men bogføringsmaterialet gøres klar til revisor med henblik på dennes udarbejdelse heraf.

Sekretæropgaver

Alt inden for sekretærarbejde:

 • alle skriveopgaver (også efter diktafon),
 • telefonpasning,
 • arkivering,
 • kopiering,
 • håndtering af post, mv.

Jeg har arbejdet på advokatkontor i 35 år og har således stor erfaring inden for forskellige sekretæropgaver.

Korrekturlæsning

Jeg hjælper dig gerne, hvis din opgave har brug for den sidste afpudsning/gennemlæsning inden aflevering.

Er du derfor ikke tryg ved tegnsætning, nutidsformer og orddeling samt retstavning, så send din opgave til mig.

Jeg gør dog opmærksom på, at der alene læses korrektur på danske tekster.

En korrekturlæsning kan gøre det betydeligt lettere for modtageren at læse opgaven.

Der gives ikke garanti for opgavens indhold, herunder om opgaven er udført i henhold til gældende regler og instrukser fra uddannelsesstedets side.