Jeg har været ansat på advokatkontor i 35 år.

Jeg har siden min start i advokatvirksomheden haft bogholderi som et af mine hovedområder. Jeg har således et indgående kendskab til finansbogføring, afstemning af bankkonti, momsregnskab m.m.

Jeg har et bredt kendskab til Navision. Jeg har ligeledes kendskab til bogføringsprogrammet e-conomic. Jeg vil dog kunne navigere rundt i de fleste bogføringssystemer. Jeg har kendskab til en del banksystemer/netbanker. Endvidere har jeg kendskab til Proløn.

Jeg har naturligvis gennem mit arbejde som advokatsekretær beskæftiget mig meget med det danske sprog og har således et bredt kendskab hertil, således at jeg gennem min mangeårige erfaring mestrer dette.

Jeg har stor erfaring med formulering af breve og andre skriftlige indlæg.