Bogføring og sekretæropgaver

Timeprisen udgør kr. 320 + moms = kr. 400.

For kørsel uden for Kalundborg Kommune tillægges kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster.

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage. Fakturaer for bogførings- og sekretæropgaver udsendes hver måned omkring den 20. i måneden.

Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr á kr. 100.

Korrekturlæsning

Antal sider pris pr. side inkl. moms
1-50 27 kr.
51-100 24 kr.
101-200 20 kr.
201+ 15 kr.

En side svarer til 2400 tegn inkl. mellemrum.

Betaling for korrekturlæsning sker forud, hvilket vil sige samtidig med aflevering af opgaven. Der ydes ikke kredit og korrekturlæsning af opgaven sker først, når betaling har fundet sted.

Betaling

Bankoverførsel: Jyske Bank, reg.nr. 5038, kontonummer 1539662

Mobilepay: 50902478 – Annette Lindqvist Junge